YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1 trang 28 SGK Địa lý 10

Giải bài 1 tr 28 sách GK Địa lớp 10

Dựa vào hình 7.1 (SGK trang 25) và nội dung trong SGK, lập bảng so sánh các lớp cấu tạo của Trái Đất (vị trí, độ dày, đặc điểm).

Câu 1 SGK Địa lý 10 trang 28

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

  Vị trí Độ dày Đặc điểm
Lớp vỏ Trái Đất Nằm ngoài cùng của Trái Đất Đến 5km (ở đại dương) và 70km (ở lục địa)

Được cấu tạo bởi các tầng đá khác nhau: trầm tích, granit, badan

- Gồm hai lớp:

+ Vỏ đại dương: mỏng và không có tầng granit.

+ Vỏ lục địa: dày và có cả ba tầng đá

Lớp Manti Nằm giữa lớp vỏ Trái Đất và lớp Nhân Dày khoảng 2.885km (từ 15-2.900km)

Chiếm tới 80% thể tích và 68,5% khối lượng của Trái Đất

- Gồm hai tầng:

+ Manti trên: dày từ 15-700km, vật chất ở dạng dẻo quánh.

+ Manti dưới: dày từ 700-2.900km, vật chất ở dạng rắn.

Lớp nhân Trái Đất Là lớp trong cùng của Trái Đất Dày khoảng 3,470km (từ 2.900 - 6.370km)

- Thành phần vật chất chủ yếu là kim loại nặng: Ni, Fe...

- Gồm hai tầng:

+ Nhân ngoài: dày từ 2.900-5.100km, nhiệt độ tới 50000C, áp suất từ 1,3-3,1 triệu atm, vật chất ở dạng lỏng.

+ Nhân trong: dày từ 5.100-6.370km, áp suất 3-3,5 triệu atm, vật chất ở dạng rắn.

 

-- Mod Địa Lý 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 28 SGK Địa lý 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON