YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 4 trang 11 Tập bản đồ Địa Lí 10

Bài tập 4 trang 11 Tập bản đồ Địa Lí 10

Em hãy đánh dấu X vào chỗ trống, phương án trả lời đúng trong những câu sau:

Các hoạt động động đất, núi lửa thường hay xảy ra ở:

(.....) Trung tâm của các mảng kiến tạo

(.....) Rìa của các mảng kiến tạo

(.....) Những vùng tiếp xúc của các mảng kiến tạo 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Các hoạt động động đất, núi lửa thường hay xảy ra ở:

(.....) Trung tâm của các mảng kiến tạo

(.....) Rìa của các mảng kiến tạo

(  X  ) Những vùng tiếp xúc của các mảng kiến tạo

-- Mod Địa Lý 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 11 Tập bản đồ Địa Lí 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON