YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1 trang 137 SGK Địa lý 10

Giải bài 1 tr 137 sách GK Địa lớp 10

Thế nào là ngành dịch vụ? Nêu sự phân loại và ý nghĩa của các ngành dịch vụ đối với sản xuất và đời sống xã hội.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Dịch vụ là ngành phục vụ cho các yêu cầu trong sản xuất và sinh hoạt.

 • Ở nhiều nước, người ta chia các ngành dịch vụ ra thành ba nhóm:
  • Dịch vụ kinh doanh: vận tải và thông tin liên lạc, tài chính, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, các dịch vụ nghề nghiệp,...
  • Dịch vụ tiêu dùng: các hoạt động bán buôn, bán lẻ, du lịch, các dịch vụ cá nhân (y tế, giáo dục, thể dục thể thao),...
  • Dịch vụ công: dịch vụ hành chính công, các hoạt động đoàn thể,...
 • Ý nghĩa của các ngành dịch vụ đối với sản xuất và đời sống
  • Thúc đẩy các ngành sản xuất vật chất, sử dụng tốt hơn nguồn lao động trong nước, tạo thêm việc làm cho người dân. 
  • Cho phép khai thác tốt hơn các tài nguyên thiên nhiên và sự ưu đãi của tự nhiên, các di tích văn hóa, lịch sử, cũng như các thành tựu của cuộc cách mạng khoa học-kĩ thuật hiện đại để phục vụ con người.

-- Mod Địa Lý 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 137 SGK Địa lý 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON