AMBIENT
UREKA

Bài tập 4 trang 137 SGK Địa lý 10

Giải bài 4 tr 137 sách GK Địa lớp 10

Dựa vào bảng số liệu:

Các nước dẫn đầu về du lịch trên thế giới, năm 2004

Nước Khách du lịch đến (triệu lượt người) Doanh thu (Tỉ USD)
Pháp 75,1 40,8
Tây Ban Nha 53,6 45,2
Hoa Kì 46,1 74,5
Trung Quốc 41,8 25,7
Anh 27,7 27,3
Mê-hi-cô 20,6 10,7

Hãy vẽ lại biểu đồ hình cột thể hiện lượng khách du lịch và doanh thu du lịch của các nước trên và rút ra nhận xét?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Vẽ biểu đồ

  • Biểu đồ thể hiện lượng khách du lịch và doanh thu du lịch của các nước Pháp, Tây Ban Nha, Hoa Kì, Trung Quốc, Anh, Mê-hi-cô năm 2004

Câu 4 SGK Địa lý 10 trang 137

Nhận xét:

  • Khách du lịch và doanh thu du lịch có sự khác nhau giữa các quốc gia.
  • Pháp có khách du lịch đến nhiều nhất, tiếp theo là Tây Ban Nha, Hoa Kì, Trung Quốc, Anh, Mê-hi-cô.
  • Hoa Kì có doanh thu du lịch cao nhất, sau đó là Tây Ban Nha, Pháp, Anh, Trung Quốc, Mê-hi-cô
  • Pháp có khách du lịch đến nhiều nhất nhưng (doanh thu từ du lịch thấp hơn Hoa Kì và Tây Ban Nha, Hoa Kì có khách du lịch đến nhỏ hơn Pháp và Tây Ban Nha nhưng doanh thu du lịch cao nhất.

-- Mod Địa Lý 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 137 SGK Địa lý 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF