YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1 trang 112 SGK Địa lý 10

Giải bài 1 tr 112 sách GK Địa lớp 10

Cho bảng số liệu: 

Sản lương thực của Thế giới, thời kì 1950-2003

Năm

1950

1970

1980

1990

2000

2003

Sản lượng (triệu tấn)

676,0

1213,0

1561,0

1950,0

2060,0

2021,0

  • Hãy vẽ biểu đồ cột thể hiện sản lượng lương thực thế giới qua các năm.
  • Nhận xét.
ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Vẽ biểu đồ

Biểu đồ thể hiện sản lượng lương thực thế giới, giai đoạn 1950-2003

Câu 1 SGK Địa lý 10 trang 112

Nhận xét

  • Từ năm 1950 đến năm 2003 sản lượng lương thực của thế giới tăng 3 lần từ 676,0 triệu tấn lên 2021,0 triệu tấn.
  • Sản lượng lương thực thế giới tăng nhanh giai đoạn 1950-1970 (sản lượng lương thực năm 1970 gấp 1,8 lần năm 1950); từ năm 2000 đến 2003 sản lượng lương thực thế giới giảm

-- Mod Địa Lý 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 112 SGK Địa lý 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON