ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1 trang 106 SGK Địa lý 10

Giải bài 1 tr 106 sách GK Địa lớp 10

Hãy nêu vai trò của ngành nông nghiệp trong nền kinh tế và đời sống xã hội.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 
  • Cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người.
  • Đảm bảo nguồn nguyên liệu cho các ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng và công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm.
  • Sản xuất ra những mặt hàng có giá trị xuất khẩu, tăng thêm nguồn thu ngoại tệ.

-- Mod Địa Lý 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 106 SGK Địa lý 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1