AMBIENT
UREKA

Bài tập 2 trang 106 SGK Địa lý 10

Giải bài 2 tr 106 sách GK Địa lớp 10

Ngành sản xuất nông nghiệp có những đặc điểm gì? Theo em, đặc điểm nào là quan trọng nhất?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Đặc điểm của nông nghiệp:

  • Đất trồng là tư liệu sản xuất chủ yếu và không thể thay thế.
  • Đối tượng của sản xuất nông nghiệp là các cây trồng và vật nuôi.
  • Sản xuất nông nghiệp có tính thời vụ.
  • Sản xuất nông nghiệp phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên
  • Trong nền nông nghiệp hiện đại, nông nghiệp trở thành ngành sản xuất hàng hóa.

Đặc điểm quan trọng nhất là: Đất trồng là tư liệu sản xuất chủ yếu và không thể thay thế. Vì không thể có sản xuất nông nghiệp nếu không có đất đai. Quy mô và phương hướng sản xuất, mức độ thâm canh và cả việc tổ chức lãnh thổ phụ thuộc nhiều vào đất đai.

-- Mod Địa Lý 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 106 SGK Địa lý 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF