ON
ADMICRO

Giải bài tập SGK Bài 27 Địa lý 10

Hướng dẫn giải bài tập SGK Địa lý 10 Bài 27​​ Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố nông nghiệp. Một số hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp​  giúp các em có thể hiểu bài nhanh hơn và phương pháp học tốt hơn.

VDO.AI

 

 

AMBIENT
1=>1