Đề thi học kì 1 môn GDCD 6 năm học 2016-2017

90 phút 20 câu 93 lượt thi

Câu hỏi trắc nghiệm (20 câu):