• Câu hỏi:

  Hành vi nào sau đây chưa lịch sự, tế nhị? 

  • A.  Nói cám ơn khi được người khác giúp đỡ. 
  • B. Chào hỏi, tự giới thiệu khi gặp gỡ
  • C. Thì thầm với người bên cạnh khi có mặt người thứ ba. 
  • D. Nói năng nhã nhặn, từ tốn với mọi người.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC