• Câu hỏi:

  Những thành ngữ nào dưới đây thể hiện đức tính tiết kiệm?

  • A. Kiến tha lâu đầy tổ.
  • B. Con nhà lính tính nhà quan.
  • C. Cơm thừa, gạo thiếu.
  • D. Kiếm củi ba năm, thiêu một giờ. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC