AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Siêng năng là: 

  • A. Chăm chỉ học tập và làm việc
  • B.  Đi học đúng giờ, nghỉ học đều có đơn xin phép. 
  • C. Cần cù, tự giác, miệt mài, thường xuyên đều đặn
  • D. Phẩm chất đạo đức của con người

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>