AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Lễ độ là :

  • A. Sự tôn trọng, hoà nhã, quý mến người khác. 
  • B. Gọi dạ, bảo vâng.
  • C. Cách cư xử đúng mực của mỗi người khi giao tiếp với người khác
  • D. A, B, C đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>