YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Hành vi nào dưới đây biểu hiện tính tích cực tham gia hoạt động tập thể và xã hội?

  • A. Lan ở nhà chơi không đi cắm trại cùng lớp.
  • B. Tham gia tuyên truyền phòng chống các tệ nạn xã hội.
  • C. Trời mưa không đi sinh hoạt Đội.
  • D. Chăm chỉ học để tiến bộ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 20107

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON