YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Trong các câu sau, câu nào nói về ”Tiết kiệm” 

  • A. Có công mài sắt, có ngày nên kim 
  • B.  Tích tiểu thành đại
  • C. Tiên học lễ, hậu học văn 
  • D. Đi thưa, về trình 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 20080

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON