ON
YOMEDIA

Đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn Ngữ văn lớp 12 năm 2018-2019, Trường THPT Phan Bội Châu

90 phút 6 câu 0 lượt thi
YOMEDIA
 

Câu hỏi Tự luận (6 câu):

 

 • Câu 1: Mã câu hỏi: 64419

  Phần 1. Đọc - hiểu (3,0 điểm)

  Đọc đoạn trích sau đây và trả lời các câu hỏi từ Câu 1 đến Câu 4:

  Đọc sách là sinh hoạt và nhu cầu trí tuệ thường trực của con người có cuộc sống trí tuệ. Không đọc sách tức là không còn nhu cầu về cuộc sống trí tuệ nữa. Và không còn có nhu cầu đó nữa thì đời sống tinh thần của con người nghèo đi, mòn mỏi đi và cuộc sống đạo đức cũng mất luôn nền tảng. Đây là một câu chuyện nghiêm túc, lâu dài và cần được trao đổi, thảo luận một cách cũng rất nghiêm túc, lâu dài. Tôi chỉ muốn thử nêu lên ở đây một đề nghị: Tôi đề nghị các tổ chức thanh niên của chúng ta, bên cạnh những sinh hoạt thường thấy hiện nay, nên có một cuộc vận động đọc sách trong thanh niên cả nước và vận động từng nhà gây dựng tủ sách gia đình. Gần đây có một nước đã phát động phong trào trong toàn quốc, mỗi người mỗi ngày đọc lấy 20 dòng sách. Chúng ta cũng có thể làm như thế, hoặc vận động mỗi người trong một năm đọc lấy một cuốn sách. Cứ bắt đầu bằng việc rất nhỏ, không quá khó. Việc nhỏ đấy, nhưng rất có thể là việc nhỏ khở đầu một công việc lớn.

  (Theo Nguyên Ngọc, “Một đề nghị” Tạp chí điện tử tiasang.com.vn,ngày19/7/2007 )

 • Câu 2: Mã câu hỏi: 64421

  Chỉ ra phong cách ngôn ngữ của đoạn trích trên. (0.5 điểm)

  Xem đáp án
 • Câu 3: Mã câu hỏi: 64423

  Chỉ ra phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn tích trên. (0.5 điểm)

  Xem đáp án
 • Câu 4: Mã câu hỏi: 64425

  Xác định chủ đề của đoạn trích trên. (1.0 điểm)

  Xem đáp án
 • Câu 5: Mã câu hỏi: 64426

  Theo anh/chị “việc nhỏ” và “việc lớn” mà tác giả đề cập trong đoạn trích trên là gì? (1.0 điểm)

  Xem đáp án
 • Câu 6: Mã câu hỏi: 64428

  Phần 2. Làm văn (7.0 điểm)

  Anh/chị hãy phân tích đoạn thơ sau:

  Sông Mã xa rổi Tây Tiến ơi!

  Nhớ về rừng núi nhớ chơi vơi

  Sài Khao sương lấp đoàn quân mỏi

  Mường Lát hoa về trong đêm hơi

  Dốc lên khúc khuỷu dốc thăm thẳm

  Heo hút cồn mây súng ngửi trời

  Ngàn thước lên cao, ngàn thước xuống

  Nhà ai Pha Luông mưa xa khơi

  Anh bạn dãi dầu không bước nữa

  Gục lên súng mũ bỏ quên đời

  Chiều chiều oai linh thác gẩm thét

  Đêm đêm Mường Hịch cọp trêu người

  Nhớ ôi Tây Tiến cơm lên khói

  Mai Châu mùa em thơm nếp xôi.

  (Tây Tiến – Quang Dũng, Theo sách Ngữ văn 12, tập1- NXB Giáo dục, 2008)  

  Xem đáp án

Đề thi nổi bật tuần

 
 

 

1=>1