Đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn Địa lý 9 năm học 2016-2017

90 phút 12 câu 187 lượt thi

Câu hỏi trắc nghiệm (12 câu):