Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 6 Thực hành ghép

Bài tập trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 6 về Thực hành ghép online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A. 2
  • B. 3
  • C. 4
  • D. 5
  • A. Chọn cành ghép→ Ghép đoạn cành → Cắt gốc ghép  → Kiểm tra 
  • B. Chọn và cắt cành ghép → Chọn vị trí ghép và cắt gốc ghép → Ghép đoạn cành → Kiểm tra 
  • C. Chọn cành ghép → Cắt gốc ghép → Ghép đoạn cành → Kiểm tra 
  • D. Tất cả đều sai
  • A. Chọn vị trí ghép → Tạo miệng ghép → Cắt mắt ghép → Kiểm tra
  • B. Chọn vị trí ghép → Tạo miệng ghép → Ghép mắt → Kiểm tra
  • C. Chọn vị trí ghép và tạo miệng ghép → Cắt mắt ghép → Ghép mắt → Kiểm tra
  • D. Tất cả đều sai
  • A. Cách mặt đất khoảng 5 đến 10 cm.
  • B. Cách mặt đất khoảng 15 đến 20 cm.
  • C. Cách mặt đất khoảng 5 đến 15 cm.
  • D. Cách mặt đất khoảng 20 đến 30 cm.
  • A. Sau khi ghép từ 15 đến 20 ngày
  • B. Sau khi ghép từ 5 đến 10 ngày
  • C. Sau khi ghép từ 10 đến 15 ngày
  • D. Sau khi ghép từ 20 đến 25 ngày

Được đề xuất cho bạn