AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Bản vẽ kiểu thường được ứng dụng?

  • A. Trong các tạp chí giới thiệu mẫu quần áo và sản phẩm may mặc
  • B. Trong thiết kế, sản xuất sản phẩm
  • C. Trong kiểm tra chất lượng sản phẩm.
  • D. Cả B và C đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>