Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 3 Nguyên lí hoạt động của xe đạp

Lý thuyết

Trắc nghiệm

BT SGK FAQ
Bài tập trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 3 về Nguyên lí hoạt động của xe đạp online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.
Quảng cáo

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A. \(\frac{{11}}{{18}}\)
  • B. \(\frac{{18}}{{11}}\)
  • C. \(\frac{{36}}{{11}}\)
  • D. Không có đáp án đúng
  • A. Đĩa → Xích → Líp 
  • B. Đĩa → Líp  → Xích
  • C. Xích → Đĩa → Líp 
  • D. Xích → Líp → Đĩa 
  • A. \(i = \frac{{{n_1}}}{{{n_2}}}\)
  • B. \(i = \frac{{{Z_1}}}{{{Z_2}}}\)
  • C. \(i = \frac{{{D_2}}}{{{D_1}}}\)
  • D. \(i = \frac{{{Z_2}}}{{{Z_1}}}\)
  • A. Tay lái của xe ( ghi đông ) →Tay người đi xe → Cổ phuốc →  Càng trước → Bánh xe trước → Hướng chuyển động của xe
  • B. Tay người đi xe → tay lái của xe ( ghi đông )  →  Càng trướcBánh xe trước →Cổ phuốc →  Hướng chuyển động của xe
  • C. Tay người đi xe → tay lái của xe ( ghi đông ) → Cổ phuốc →  Càng trước → Bánh xe trước → Hướng chuyển động của xe
  • D. Tay lái của xe ( ghi đông ) →Tay người đi xe →  Càng trước → Cổ phuốc → Bánh xe trước → Hướng chuyển động của xe
  • A. Lực từ chân người đạp → Bàn đạp → Đùi xe → Trục giữa → Đĩa → Xích → Líp → Bánh xe sau → Xe chuyển động.
  • B. Lực từ chân người đạp → Đùi xe → Bàn đạp → Trục giữa → Đĩa → Xích → Líp → Bánh xe sau → Xe chuyển động.
  • C. Lực từ chân người đạp → Bàn đạp→ Trục giữa → Đĩa → Đùi xe  → Xích → Líp → Bánh xe sau → Xe chuyển động.
  • D. Lực từ chân người đạp → Bàn đạp → Đùi xe → Trục giữa → Đĩa →Líp →  Xích → Bánh xe sau → Xe chuyển động.
Quảng cáo

Được đề xuất cho bạn