YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Các phụ liệu may là:

  • A. Vật liệu liên kết, vật liệu khâu tay, vật liệu trang trí, vật liệu gài
  • B. Vật liệu liên kết, vật liệu dựng, vật liệu trang trí, vật liệu gài
  • C. Vật liệu liên kết, vật liệu khâu tay, vật liệu sang dấu, vật liệu gài
  • D. Vật liệu liên kết, vật liệu khâu tay, vật liệu sang dấu, vật liệu dựng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Phụ liệu may, gồm:

  • Vật liệu liên kết: chỉ
  • Vật liệu dựng: vải dựng, keo dựng (mếch).
  • Vật liệu để gài: khuy, khoá, móc, dây kéo, dây chun.
  • Vật liệu để trang trí: đăng ten, ru băng, hạt cườm.
  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA