AMBIENT

Hỏi đáp về Thực hành chế biến các món ăn không sử dụng nhiệt - Công nghệ 9

Nếu các em có những khó khăn về nội dung bài học, bài tập liên quan đến Công nghệ 9 Bài 7 Thực hành chế biến các món ăn không sử dụng nhiệt từ bài tập SGK, sách tham khảo. Các trang mạng cộng đồng Công nghệ HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

RANDOM

Danh sách hỏi đáp (5 câu):

 

AMBIENT
?>