ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1 trang 49 SGK Công nghệ 9

Giải Câu 1 trang 49 Công nghệ 9

Có mấy giai đoạn hấp gà ?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

 
 

Có 3 giai đoạn hấp gà đó là:

      Chuẩn bị: Sơ chế;

      Chế biến: Hấp gà với cải bẹ xanh;

      Trình bày.

-- Mod Công Nghệ 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 49 SGK Công nghệ 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1