Hỏi đáp về Vai trò và triển vọng phát triển của ngành kĩ thuật điện tử trong sản xuất và đời sống - Công nghệ 12

Nếu các em có những khó khăn về nội dung bài học, bài tập liên quan đến Công nghệ 12 Bài 1 Vai trò và triển vọng phát triển của ngành kĩ thuật điện tử trong sản xuất và đời sống từ bài tập SGK, sách tham khảo. Các trang mạng cộng đồng Công nghệ HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

Danh sách hỏi đáp (1 câu):