ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 9 Bản vẽ cơ khí

Bài tập trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 9 về Bản vẽ cơ khí online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.
YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A. Giá đỡ -vít -  tấm đỡ
  • B. Vít - giá đỡ - tấm đỡ
  • C. Giá đỡ - tấm đỡ- vít
  • D. Vít - tấm đỡ- giá đỡ
  • A. Hình dạng, kích thước, yêu cầu kĩ thuật của chi tiết, khung tên
  • B. Hình dạng, kích thước, bảng kê, khung tên
  • C. Hình dạng, kích thước, yêu cầu kĩ thuật của chi tiết, bảng kê
  • D. Tất cả đều sai
   
   
  • A. Vẽ mờ. - Tô đậm. - Bố trí các hình biểu diễn và khung tên. - Ghi chữ, kiểm tra và hoàn thiện bản vẽ.
  • B. Bố trí các hình biểu diễn và khung tên.  - Tô đậm. - Vẽ mờ. - Ghi chữ, kiểm tra và hoàn thiện bản vẽ.
  • C. Bố trí các hình biểu diễn và khung tên. - Ghi chữ, kiểm tra và hoàn thiện bản vẽ. - Vẽ mờ. - Tô đậm. 
  • D. Bố trí các hình biểu diễn và khung tên. - Vẽ mờ. - Tô đậm. - Ghi chữ, kiểm tra và hoàn thiện bản vẽ.
  • A. 1 giá đỡ và 1 tấm đỡ
  • B. 1 giá đỡ và 2 tấm đỡ
  • C. 2 giá đỡ và 1 tấm đỡ
  • D. 2 giá đỡ và 2 tấm đỡ
  • A. chế tạo các chi tiết
  • B. kiểm tra các chi tiết
  • C. mô tả hình dạng các chi tiết
  • D. lắp ráp các chi tiết.
 

 

YOMEDIA
1=>1