AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cách tháo các chi tiết của bộ giá đỡ như thế nào ?

  • A. Giá đỡ -vít -  tấm đỡ
  • B. Vít - giá đỡ - tấm đỡ
  • C. Giá đỡ - tấm đỡ- vít
  • D. Vít - tấm đỡ- giá đỡ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chọn đáp án B
  Cách tháo theo thứ tự: vít - giá đỡ - tấm đỡ

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>