AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong bộ giá đỡ gồm bao nhiêu giá đỡ và tấm đỡ?

  • A. 1 giá đỡ và 1 tấm đỡ
  • B. 1 giá đỡ và 2 tấm đỡ
  • C. 2 giá đỡ và 1 tấm đỡ
  • D. 2 giá đỡ và 2 tấm đỡ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chọn đáp án C

  Bộ giá đỡ gồm các chi tiết:

  - Vít M6.24: 4 chiếc

  - Giá đỡ: 2 chiếc

  - Tấm đỡ: 1 chiếc

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>