AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nội dung của bản vẽ chi tiết gồm: 

  • A. Hình dạng, kích thước, yêu cầu kĩ thuật của chi tiết, khung tên
  • B. Hình dạng, kích thước, bảng kê, khung tên
  • C. Hình dạng, kích thước, yêu cầu kĩ thuật của chi tiết, bảng kê
  • D. Tất cả đều sai

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chọn đáp án A

  Nội dung: Bản vẽ chi tiết thể hiện qua:

  • Hình dạng

  • Kích thước 

  • Yêu cầu kĩ thuật của chi tiết.

  • Khung tên

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>