• Câu hỏi:

   Công dụng của bản vẽ lắp :

  • A. chế tạo các chi tiết
  • B. kiểm tra các chi tiết
  • C. mô tả hình dạng các chi tiết
  • D. lắp ráp các chi tiết.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn đáp án D

  Bản vẽ lắp dùng để lắp ráp các chi tiết.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC