YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Nêu các bước lập bản vẽ chi tiết.

  • A. Vẽ mờ. - Tô đậm. - Bố trí các hình biểu diễn và khung tên. - Ghi chữ, kiểm tra và hoàn thiện bản vẽ.
  • B. Bố trí các hình biểu diễn và khung tên.  - Tô đậm. - Vẽ mờ. - Ghi chữ, kiểm tra và hoàn thiện bản vẽ.
  • C. Bố trí các hình biểu diễn và khung tên. - Ghi chữ, kiểm tra và hoàn thiện bản vẽ. - Vẽ mờ. - Tô đậm. 
  • D. Bố trí các hình biểu diễn và khung tên. - Vẽ mờ. - Tô đậm. - Ghi chữ, kiểm tra và hoàn thiện bản vẽ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn đáp án D

  • Cách lập bản vẽ chi tiết
  • Bước 1: bố trí các hình biểu diễn và khung tên.
  • Bước 2: vẽ mờ.
  • Bước 3: tô đậm.
  • Bước 4: ghi chữ, kiểm tra và hoàn thiện bản vẽ.
  ADMICRO

Mã câu hỏi: 12987

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA