ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 45 Thực hành chế biến si rô từ quả

Bài tập trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 45 về Thực hành chế biến si rô từ quả online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.
YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 

 

YOMEDIA
1=>1