• Câu hỏi:

  Cần để quả trong lọ kín thời gian bao lâu để tạo thành siro ?

  • A.  10 – 20 ngày
  • B.  20 – 30 ngày
  • C.  2 – 3 ngày
  • D.  5 – 7 ngày

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chọn đáp án B

  Sau 20 – 30 ngày nước quả được chiết ra tạo thành xi rô

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC