• Câu hỏi:

  Khi xếp quả vào lọ thủy tinh cần chú ý điều gì ?

  • A. Xếp đều 1 lớp quả cách 1 lớp đường
  • B. Nên dành 1 phần đường phủ kín lớp quả trên cùng
  • C. Đậy lọ thật kín
  • D. Tất cả đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn đáp án D

  • Xếp vào lọ thủy tinh, cứ 1 lớp quả 1 lớp đường,

  • Chú ý dành 1 phần đường phủ kín lớp quả trên cùng nhằm hạn chế sự lây nhiễm của vi sinh vật. Sau đó đậy lọ thật kín

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC