ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 42 Bảo quản lương thực, thực phẩm

Bài tập trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 42 về Bảo quản lương thực, thực phẩm online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.
YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A. Thu hái -> làm ráo nước -> bao gói -> bảo quản lạnh 
  • B. Thu hái -> bảo quản lạnh -> làm ráo nước -> bao gói -> bảo quản lạnh 
  • C. Thu hái -> làm ráo nước-> bảo quản lạnh  -> bao gói 
  • D. Tất cả đều đúng
  • A. Bảo quản lạnh
  • B. Bảo quản bằng hoá chất
  • C. Bảo quản bằng chiếu xạ
  • D. Bảo quản trong dung dịch CuSO4
   
   
  • A. Bảo quản ở điều kiện bình thường
  • B. Bảo quản lạnh
  • C. Bảo quản trong môi trường khí biến đổi
  • D. Bảo quản bằng chiếu xạ
  • A. Thu hoạch -> chặt cuống, gọt vỏ -> làm sạch-> làm khô  -> thái lát -> đóng gói -> bảo quản
  • B. Thu hoạch -> chặt cuống, gọt vỏ -> làm sạch -> thái lát -> làm khô -> đóng gói -> bảo quản
  • C. Thu hoạch -> làm sạch-> làm khô  -> thái lát -> đóng gói -> bảo quản
  • D. Tất cả đều sai
  • A. Thu hoạch -> làm sạch, phân loại -> hong khô -> xử lí chống nấm -> xử lí chất chống nảy mầm -> bảo quản: vùi trong cát khô
  • B. Thu hoạch -> làm sạch, phân loại -> xử lí chống nấm -> hong khô -> xử lí chất chống nảy mầm -> bảo quản: vùi trong cát khô
  • C. Thu hoạch -> làm sạch, phân loại -> hong khô -> xử lí chống nấm -> hong khô -> xử lí chất chống nảy mầm -> bảo quản: vùi trong cát khô
  • D. Thu hoạch -> làm sạch, phân loại -> hong khô-> xử lí chất chống nảy mầm  -> xử lí chống nấm -> bảo quản: vùi trong cát khô
 

 

YOMEDIA
1=>1