• Câu hỏi:

  Phương pháp nào không dùng để bảo quản rau, hoa, quả tươi ?

  • A. Bảo quản lạnh
  • B. Bảo quản bằng hoá chất
  • C. Bảo quản bằng chiếu xạ
  • D. Bảo quản trong dung dịch CuSO4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn đáp án D

  Bảo quản trong dung dịch CuSO4

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC