• Câu hỏi:

   Quy trình bảo quản hoa quả tươi nào đúng ?

  • A. Thu hái -> làm ráo nước -> bao gói -> bảo quản lạnh 
  • B. Thu hái -> bảo quản lạnh -> làm ráo nước -> bao gói -> bảo quản lạnh 
  • C. Thu hái -> làm ráo nước-> bảo quản lạnh  -> bao gói 
  • D. Tất cả đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chọn đáp án A

  Thu hái -> làm ráo nước -> bao gói -> bảo quản lạnh 

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC