AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Quy trình bảo quản sắn lát khô ?

  • A. Thu hoạch -> chặt cuống, gọt vỏ -> làm sạch-> làm khô  -> thái lát -> đóng gói -> bảo quản
  • B. Thu hoạch -> chặt cuống, gọt vỏ -> làm sạch -> thái lát -> làm khô -> đóng gói -> bảo quản
  • C. Thu hoạch -> làm sạch-> làm khô  -> thái lát -> đóng gói -> bảo quản
  • D. Tất cả đều sai

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chọn đáp án B

  Thu hoạch -> chặt cuống, gọt vỏ -> làm sạch -> thái lát -> làm khô -> đóng gói -> bảo quản

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>