YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 5 trang 117 SGK Công nghệ 10

Giải Câu 5 trang 117 Công nghệ 10

Nêu mục đích, cơ sở khoa học và trình bày các bước cơ bản của quy trình công nghệ cấy truyền phôi bò.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

 
 

- Mục đích: Làm tăng nhanh về số lượng và chất lượng bò.

- Cơ sở khóa học: Phôi có thể phát triển bình thường nếu được chuyển giữa hai cá thể đồng pha, con người có thể điều khiển sinh sản vật nuôi theo ý muốn bằng cách sử dụng hoocmon.

- Các công đoạn của công nghệ cấy truyền phôi bò là:

    + Gây động dục của bò cho phôi và bò nhận phôi.

    + Gây rụng trứng nhiều ở bò cho phôi, gây động dục ở bò nhận phôi.

-- Mod Công Nghệ 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 117 SGK Công nghệ 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1