AMBIENT
UREKA

Bài tập 3 trang 117 SGK Công nghệ 10

Giải Câu 3 trang 117 Công nghệ 10

Phân biệt hai phương pháp nhân giống thuần chủng và lai giống. Nêu sự khác nhau cơ bản giữa lai kinh tế và lai gây thành.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

- Phân biệt hai phương pháp nhân giống thuần chủng và lai giống:

    + Nhân giống thuần chủng: Ghép đôi giữa 2 cá thể cùng giống, giữ lại toàn bộ đặc tính di truyền của giống đó.

    + Lai giống: Ghép đôi giữa các cá thể khác giống, con lai mang những tính trạng duy truyền mới, tốt hơn bố mẹ.

- Phân biệt giữa lai kinh tế và lai gây thành:

    + Lai kinh tế thì các con lai chỉ được nuôi để lấy sản phẩm, không được dùng để làm giống.

    + Lai gây thành các con lai có thể chọn lọc để nhân lên tạo thành nhóm mới.

-- Mod Công Nghệ 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 117 SGK Công nghệ 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF