YOMEDIA
NONE

Bài tập 3 trang 56 SGK Công nghệ 10

Giải bài 3 tr 56 sách GK CN lớp 10

Nêu những biện pháp chủ yếu trong phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng.

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 3

Những biện pháp chủ yếu trong phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng:

  • Biện pháp kĩ thuật
  • Biện pháp sinh học
  • Sử dụng giống cây trồng chống chịu sâu bệnh
  • Biện pháp hóa học
  • Biện pháp cơ giới, vật lí
  • Biện pháp điều hòa

-- Mod Công Nghệ 10 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 56 SGK Công nghệ 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON