YOMEDIA

Khoa học tự nhiên 7 Sinh trưởng và phát triển ở sinh vật

Sinh trưởng và phát triển nghĩa là trong đời sống cá thể, những thay đổi về lượng và chất diễn ra như thế nào, nguyên nhân và cơ chế của diễn biến đó. Chủ đề 9: Sinh trưởng và phát triển ở sinh vật Khoa học tự nhiên 7 Chân trời sáng tạo giới thiệu về sinh trưởng và phát triển ở cơ thể thực vật, động vật, các yếu tố khác gây ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở sinh vật. Để giúp các em củng cố kiến thức ngay các bài học HỌC247 còn lồng ghép các câu hỏi trắc nghiệm với thời gian quy đinh và các bài tập SGK. Mời các em cùng tham khảo!

Chủ đề Khoa học tự nhiên 7

ZUNIA9
 

 

AANETWORK
OFF