YOMEDIA

Khoa học tự nhiên 7 Chủ đề 10: Sinh sản ở sinh vật

Sinh sản là một trong bốn dấu hiệu đặc trưng của cơ thể mà các em được làm quen từ lớp 6 nhưng đến chương này các em được nghiên cứu sâu hơn về hiện tượng cũng như cơ chế và bản chất di truyền của sinh sản vô tính và hữu tính. Chủ đề 10: Sinh sản ở sinh vật SGK Khoa học tự nhiên 7 Chân trời sáng tạo giới thiệu về sinh sản vô tính và hữu tính ở thực vật, động vật, các ứng dụng thực tiễn trong đời sống của sinh sản sinh vật. Bên cạnh đó từng bài học đều có các câu hỏi trắc nghiệm và các bài tập SGK được HỌC247 tổng hợp và giải một cách chi tiết.

Chủ đề Khoa học tự nhiên 7

ZUNIA9
 

 

AANETWORK
OFF