MOBILEAPP
 • Câu hỏi:

  Yếu tố nào  sau đây không ảnh hưởng đến giá trị của số bội giác?

  • A. Kích thước của vật.
  • B. Đặc điểm của vật.
  • C. Đặc điểm của kính lúp.
  • D. Cả 3 phương án trên.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  • Công thức tính bội giác của kính lúp ngắm chừng ở vô cực: \(G_{\infty }=\) = Đ/f. 
  • Suy ra kích thước của vật là yếu tố không ảnh hưởng đến giá trị của số bội giác.

  ⇒ Chọn A.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA