AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một người mắt bình thường có khoảng nhìn rõ ngắn nhất là 20cm quan sát một vật nhỏ nhờ một kính lúp trên vành ghi 5x. Kính lúp đặt sát mắt.
  Hỏi vật phải đặt trong khoảng nào trước kính lúp?

  • A. 6cm ≤ d ≤ 7cm
  • B. 5cm ≤ d ≤ 6cm
  • C. 4cm ≤ d ≤ 5cm
  • D. 3cm ≤ d ≤ 4cm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  • Vành kính ghi 5x ⇔ \(\frac{25(cm)}{f}=5\Rightarrow f=5(cm)\)
  • Ngắm chừng ở \(C_c: d'=-OC_c=-20(cm)\)
  • Ta có: \(d_c=\frac{d'f}{d'-f}=\frac{-20.5}{-20-5}=4(cm)\)
  • Ngắm chừng ở vô cực: \(d_v=f=5(cm)\)
  • Vậy: 4cm ≤ d ≤ 5cm
  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA