ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Một người có khoảng nhìn rõ từ 15cm đến ∞. Người đó quan sát vật nhỏ qua kính lúp tiêu cự 5cm. Mắt đặt cách kính 10cm. Xác định khoảng đặt vật trước kính

  • A.  4cm ≤ d ≤ 7,5cm
  • B.  5cm ≤ d ≤ 8,5cm
  • C.  3cm ≤ d ≤ 7,5cm
  • D.  5cm ≤ d ≤ 7,5cm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  • Khoảng đặt vật phía trước phải thỏa mãn điều kiện thu được ảnh qua kính nằm trong khoảng nhìn rõ của mắt

  ⇒  \(d_1\)  = \(OC_c= 15cm \Rightarrow d_1' = d_1 f /( d_1 - f ) = 7,5cm\)
  \(d_2 = OC_v = \propto\)

  \(\Rightarrow d_2' = f = 5cm\)
  ⇒  Khoảng đặt vật 5cm ≤ d ≤ 7,5cm

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

VALUEIMP

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

VALUEIMP