ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Cách thực hiện nào sau đây vẫn cho phép tiếp tục ngắm chừng ở vô cực?

  • A. Dời vật.
  • B. Dời thấu kính.
  • C. Dời mắt.
  • D. Không có cách nào.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  • Công thức tính bội giác của kính lúp ngắm chừng ở vô cực: \(G_{\infty }=\) = Đ/f. 

  • \(G_{\infty }\)  không phụ thuộc vào khoảng cách từ kính đến mắt  

  ⇒ Để tiếp tục ngắm chừng ở vô cực ta có thể dời mắt.

  ⇒ Đáp án C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

NONE