AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một học sinh dùng kính lúp có độ tụ \(+10 dp\) để quan sát một vật nhỏ. Trong trường hợp mắt không bị tật và em học sinh ngắm chùm kính lúp nói trên ở vô cực.

  Cho \(OC_c = 25 cm\). Tính số bội giác.

  • A. \(G_\propto =3,5\)
  • B. \(G_\propto =3\)
  • C. \(G_\propto =2,5\)
  • D. \(G_\propto =2\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  • Trường hợp học sinh mắt không bị tật, ngắm chừng kính lúp nói ở trên vô cực thì số bội giác là :

   \(G_\propto =\frac{OC_c}{f}=\frac{25}{10}=2,5\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>