AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một người đặt mắt cách kính lúp một khoảng \(l\) để quan sát một vật nhỏ, trên kính có ghi 5x . Để số bội giác của kính không phụ thuộc vào cách ngắm chứng, thì khoảng cách \(l\) phải bằng 

  • A. 5cm 
  • B. 10cm       
  • C. 15cm    
  • D. 20cm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Trên vành kính lúp có ghi 5x <=> G=5 =>f=12,5cm

  Để số bội giác không phụ thuộc vào cách ngắm chừng thì mắt thì mắt đặt tại tiêu điểm chính của kính => =f=Đ/G =25/5=5cm

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>