• Câu hỏi:

  Yếu tố nào ảnh hưởng đến tính hấp dẫn, sinh động cho bài trình chiếu?

  • A. Màu sắc (màu nền, màu chữ, màu của hình ảnh)
  • B. Định dạng văn bản
  • C. Hiệu ứng động
  • D. Cả 3 yếu tố trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC