ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Tên phần mềm nào sau đây là phần mềm trình chiếu?

  • A. Kompozer
  • B. Microsoft Word
  • C. Microsoft PowerPoint
  • D. Auducity

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Tên phần mềm trình chiếu Microsoft PowerPoint

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

NONE